Poznaj swoje prawa w pracy

W mijającym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w programie Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”, który jest kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i ma za zadanie szerzyć wiedzę na temat praw pracowniczych.

Technik ekonomista to zawód w którym zagadnienia te omawiane są bardzo szczegółowo, więc udział w takim projekcie wydaje się naturalny. Jednym z elementów programu jest konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”, etap szkolny odbył się w grudniu i wyłonił dwie przedstawicielki: Monikę Waliszewską i Natalię Ratajczak, które 02.03.2023 brały udział w regionalnym etapie tego konkursu.

Oprócz powyższych przedsięwzięć mogliśmy również uczestniczyć w prelekcjach zorganizowanych przez poznański PIP. Pierwsza dotyczyła handlu ludźmi i była przeprowadzona przez przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, druga dotyczyła zmian w prawie pracy dotyczących pracy zdalnej.

Joanna Tyrakowska