Kolejne lekcje europejskie w naszej szkole!

W ramach współpracy Szkolnego Klubu Europejskiego z Europe Direct z Ostrowa Wielkopolskiego, pod koniec lutego w naszej szkole odbyły się lekcje europejskie. Poprowadziła je Pani Ewelina Górna-Małolepsza, przedstawicielka biura Europe Direct w Ostrowie Wielkopolskim. W spotkaniu brali udział uczniowie klasy 4f, 2b, 4bp, 2c, 1d oraz 1c. Pani Ewelina przedstawiła organizację Europe Direct – omówiła cel działania tej instytucji i główne jej zadania. Wyjaśniła, iż w całej Polsce działają aż 24 takie punkty, a w Europie jest ich ponad 400.

Pani Ewelina przedstawiła ogólnopolską Olimpiadę „Gwiezdny Krąg”, która odbędzie się w marcu 2023 r. Uczniowie mają za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru składający sie z 50 pytań. Aby przejść do II etapu należy zdobyć 27 punktów. Kolejnym konkursem jest „Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej” organizowany właśnie przez Europe Direct Ostrów Wielkopolski. W listopadzie 2023 roku odbędzie sie już XXI edycja tego konkursu. Uczniowie rozwiązują test sprawdzający ich wiedzę nt. Unii Europejskiej.

W maju 2023 roku w ramach obchodów Dnia Europy odbędzie się, również w Ostrowie, bezpłatny pokaz filmu, który został nominowany do nagrody przyznawanej przez Parlament Europejski, oraz gra terenowa – gra miejska na terenie Ostrowa.

Nasza młodzież usłyszała również o maskotce Unii Europejskiej, o fladze, hymnie i motcie unijnym, o długiej drodze, jaką przeszła Polska, zanim weszła do Unii Europejskiej, o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz o funduszach unijnych.

Najbardziej naszych uczniów zaciekawił temat darmowego biletu podróży po całej Europie. Jest to kolejna edycja programu DiscoverEU. Osoby urodzone między 1 lipca 2004 r. a 30 czerwca 2005 r. mogą zgłosić się miedzy 15 a 29 marca 2023 na odpowiedniej stronie i wypełnić kwestionariusz. 18stolatkowie będą mogli odbyć podróż trwającą co najmniej 1 dzień i najwyżej 30 dni w okresie od 15 czerwca 2023 r. do 30 września 2024 r. 

Bliższe informacje można znaleźć tu:

https://youth.europa.eu/discovereu_pl

Zajęcia kończyły się testem o państwach unijnych. Niespodzianką dla uczniów były upominki oraz nagrody dla osób poprawnie odpowiadających na pytania w quizie internetowym.

Prezentacja Pani Eweliny była bardzo ciekawa i z pewnością przybliżyła naszym uczniom tematykę unijną – jej historię, funkcjonowanie, główny cel jej działania oraz to, jak ważna w dzisiejszym świecie jest spójność i jedność.

Magdalena Zych, Kamilla Szperzyńska