KONKURS LITERACKI „PATRONI LITERACCY 2021 ROKU”

Konkurs lit. I
konkurs – test
Konkurs literacki
previous arrow
next arrow

26 kwietnia 2021 br. społeczność naszej szkoły uczciła pamięć o wybitnych twórcach literatury polskiej, którzy przez Sejm RP zostali ustanowieni patronami 2021 roku, uhonorowano m. in.: Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. W związku z tym został zorganizowany Konkurs Literacki „Patroni Literaccy 2021 roku”, którego celem było upamiętnienie patronów literackich roku 2021, pogłębienie wśród młodzieży znajomości biografii i twórczości K.K. Baczyńskiego, S. Lema, C.K. Norwida oraz T. Różewicza, kształtowanie wrażliwości na piękno słowa poetyckiego i budzenie nawyków indywidualnego obcowania ze sztuką, doskonalenie umiejętności analizowania i interpretowania tekstów poetyckich oraz poprawnego posługiwania się terminologią teoretycznoliteracką, kształtowanie nawyku samodzielnego poszerzania wiedzy, umiejętności gromadzenia, zapamiętywania
i selekcjonowania informacji, wytwarzanie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych, poezji i prozy.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży naszej szkoły, wzięły w nim udział 52 osoby, które odpowiadały w formie testu on-line na 40 pytań, dotyczących życia i twórczości K.K. Baczyńskiego, S. Lema, C.K. Norwida oraz T. Różewicza.

Wyróżnieni zostali następujący uczniowie:

1 miejsce: Kornelia Ratajczak z klasy 2dg technikum ekonomicznego i Patryk Kusza z klasy 1d technikum ekonomicznego;

2 miejsce: Laura Siama z klasy 2dg technikum ekonomicznego i Monika Waliszewska
z klasy 2dg technikum ekonomicznego;

3 miejsce: Jakub Talaga z klasy 2 fp technikum informatycznego.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I UCZCZENIE PAMIĘCI WYBITNYCH LITERATÓW POLSKICH A SZCZEGÓLNE GRATULACJE SKŁADAMY ZWYCIĘZCOM!

Monika Figielek