Konferencja dla młodych kierowców

W czwartek 24 listopada młodzież naszej szkoły brała udział w konferencji „Młody Kierowca” zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Krotoszynie i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Jej celem było uświadomienie młodych użytkowników pojazdów o odpowiedzialności, przestrzeganiu przepisów i zasad ruchu drogowego oraz bezpieczeństwie na drodze.

Konferencję otworzył zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krotoszynie – Włodzimierz Szał, który podkreślił, że za przedstawionymi statystykami kryje się ludzka tragedia. Prelegenci poruszali kwestie dotyczące skutków spożycia alkoholu i środków psychoaktywnych, stanu technicznego samochodów, oraz udzielania pierwszej pomocy. Musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Każdy z nas musi zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół nas, bo to my mamy bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Anna Olejnik