PROJEKT EDUKACYJNY „MOJA PIERWSZA FIRMA”

Jesteśmy dumni, ponieważ jako jedyna szkoła z powiatu krotoszyńskiego bierzemy udział w Projekcie edukacyjnym „Moja pierwsza firma”, którego organizatorem jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu przy wsparciu organu prowadzącego – Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a patronat sprawują Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu.

Celami przedsięwzięcia są: dostarczenie młodzieży kształcącej się w zawodach oraz planującej otworzenie własnej firmy, wiedzy i narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wyposażenie młodych ludzi w kompetencje niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Zajęcia szkoleniowe prowadzić będą przedstawiciele biznesu oraz psychologowie biznesu, raz w miesiącu od listopada 2022 roku do kwietnia 2023 roku.

Wzięliśmy już udział w pierwszych warsztatach, które odbyły się 24 listopada w Kaliszu, a ich celem było przede wszystkim poznanie siebie, swoich zasobów i możliwości, zwłaszcza biznesowych. Naszą szkołę reprezentują Wiktoria Kuźma oraz Nikola Paszyn z klasy 3d technikum ekonomicznego.

tekst i fot. Monika Figielek