4dp NA SESJI RADY MIEJSKIEJ

Sesje rady gminy, rady powiatu a także sejmiku województwa są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Dziś skorzystaliśmy z tego obywatelskiego przywileju i uczestniczyliśmy w obradach sesji Rady Miejskiej Krotoszyna. Miło nam było, gdy przywitała nas osobiście Przewodnicząca RM Anna Sikora.

Jako obserwatorzy bacznie przyglądaliśmy się pracy Rady Miejskiej. Mogliśmy poznać od „kuchni” jak wygląda posiedzenie, w jaki sposób są prowadzone obrady, na jakich zasadach można zabrać głos, jakimi problemami zajmuje się Samorząd. Podczas obrad zapoznaliśmy się z bieżącymi sprawami naszej gminy.

Burmistrz, Franciszek Marszałek, podziękował nam za wizytę, docenił, że interesujemy się problemami gminy, wspomniał, że właśnie tacy młodzi ludzie jak my dziś, w przyszłości będą decydować o strategicznych kierunkach rozwoju miasta i gminy. Także radni zaapelowali do nas, byśmy nie byli obojętni na to, co dzieje się w gminie.

Klasa 4dp ZSP2 Krotoszyn