Sukces Darii

23 listopada uczennica technikum o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych Daria Frąckowiak zajęła drugie miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu. Olimpiada zorganizowano pod patronatem Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krotoszynie i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Uczestnicy musieli rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia.

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną. Darii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Patrycja Rochowiak, fot. MJ