Kariera zawodowa a Europejski Korpus Solidarności

Wielu z nas zna UE tylko jako organizację międzynarodową, zajmującą się sprawami stricte gospodarczymi. Nie jest to oczywiście prawdą, przykładem czego jest chociażby Europejski Korpus Solidarności. No dobrze, ale co to właściwie jest i czym się zajmuje?

EKS – to powstały 5.10.2018 roku międzynarodowy program z ramienia Komisji Europejskiej, powołany jako następca Wolontariatu Europejskiego, w ramach którego ludzie młodzi tacy jak my mogą wziąć udział w rozmaitych projektach z zakresu wolontariatu czy rozwoju (chociażby zawodowego). Program obecnie składa się z 3 głównych filarów:

– Projektów wolontariatu,
– Projektów solidarności,
– Projektów staży i miejsc pracy.

Celem programu, poza oczywiście przyczynianiu się do współpracy w celu poradzenia sobie z problemami społecznymi, jest promowanie integracji społecznej i solidarności mających na celu pogłębienie zaangażowania młodych obywateli UE we wzmacnianie postaw demokratycznych i obywatelskich.

Wolontariat, staże, a także miejsca pracy aranżują organizacje posiadające „Znak Jakości”, który nadawany jest przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności. W projektach z ramienia EKS może wziąć udział każda osoba w wieku od 18 do 30 lat zamieszkujące tudzież legalnie przebywająca na terenie Unii oraz krajach partnerskich programów.

EKS aktywnie wspiera ludzi młodych, którym życie nie szczędziło kopniaków znajdujących się w niekorzystnej (w porównaniu z innymi rówieśnikami) sytuacji.

Projektom i organizacjom współpracującymi z EKS przyświecają zasady takie jak: równe traktowanie, tolerancja, zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy.

Dzięki EKS wolontariusze mają możliwość uczestnictwa zarówno w krajowych jak i zagranicznych działaniach solidarnościowych, dzięki czemu zdobywają oni praktyczne doświadczenie, a także idące za tym umiejętności pomagające w rozwoju osobistym, zawodowym, obywatelskim i społecznym. Wolontariuszem zaś może zostać każdy. Niepotrzebne jest doświadczenie czy znajomość języka obcego. Każda osoba spełniająca wymóg wiekowy ma możliwość rejestracji w bazie EKS oraz zgłoszenia chęci uczestnictwa wybranym przez siebie projekcie w tematyce takiej jak:

– ekologia,
– kultura,
– sport,
– działania społeczne,
– promowanie zasad demokratycznych.

Ponadto każdy może liczyć na refundację kosztów ewentualnych podróży, szczepień, zaświadczeń lekarskich, zakwaterowania, wyżywienia czy transportu. Można liczyć również na kieszonkowe, by zapewnić sobie małe przyjemności, pomoc w nauce języków obcych, materiały niezbędne do wykonywania powierzonych zadań oraz opiekę ubezpieczeniową. Zapewniony jest również udział w szkoleniach organizowanych przez Agencje Narodowe lub Centra Współpracy SALTO, wsparcie mentora w trakcie trwania wolontariatu, a także Certyfikat Youthpass, który potwierdza zakończenie projektu oraz zdobyte podczas jego trwania umiejętności.

Mikołaj Klepacki, uczeń klasy IVb
„Ekspresem do Unii”