Inwestujmy w naszą planetę- Światowy Dzień Ziemi 2022 r.

Co roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Inicjatywę tę zapoczątkowano w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. Podstawowym celem Dnia Ziemi jest promowanie postaw ekologicznych oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat zagrożeń, jakie dotykają naszą planetę. W tym roku święto odbywało się pod hasłem „Inwestujmy w naszą planetę”. Dewiza ta ma zachęcić do aktywnego udziału w ochronie środowiska poprzez działanie i inwestycje na rzecz klimatu i ekologii. W ramach międzynarodowych i krajowych obchodów Dnia Ziemi na świecie odbywa się wiele wydarzeń takich jak konferencje, czy akcje sprzątania świata. Cel jednak pozostaje taki sam- promowanie ekologicznych postaw i budowanie wspólnej odpowiedzialności za środowisko.  Należy również zwrócić uwagę na zagrożenia związane z niekontrolowanym rozwojem przemysłu i jego wpływem na klimat.

Każdy z nas może, tak na co dzień, mieć wpływ na naszą planetę. Możemy na przykład stosować zasadę 6R:

Rethink = Przemyśl,

Refuse = Odmawiaj,  

Reduce = Ograniczaj,  

Reuse = Używaj ponownie,  

Recycle = Odzyskaj,

Recover = Naprawiaj.

Możemy zmienić styl życia na bardziej świadomy i odpowiedzialny. Ograniczmy konsumpcję dóbr i utylizację odpadów. Tym samym możemy mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Agnieszka Obst