ZSP2 na rowerach :)

W tym roku hasłem przewodnim obchodów Dnia Ziemi było „Inwestujmy w naszą planetę”,

dlatego młodzież ZSP2 postanowiła zrezygnować z samochodów i przesiąść się na bardziej ekologiczny środek transportu. Jak szacuje Europejska Federacja Cyklistów EFC  samochód osobowy emituje średnio 271 g COna każdy przejechany kilometr (w przeliczeniu na 1 pasażera), w transporcie autobusowym jest to 101 g.  W przypadku rowerów emisja dwutlenku węgla, biorąc pod uwagę między innymi cały „cykl życiowy” sprzętu, wynosi w przeliczeniu na 1 osobę 21 g na każdy pokonany kilometr. Dodatkowo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jazda rowerem ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Kiedy przebieramy na rowerze nogami, zwiększa się pojemność płuc, dotleniona krew krąży szybciej, a serce pracuje aż miło. Dzięki takiej dawce pozytywnych impulsów układ krążenia pracuje dużo wydajniej, co pozwala zminimalizować ryzyko wielu chorób.

Celem naszego rajdu rowerowego było zapoznanie się z atrakcjami i walorami naszej małej ojczyzny oraz popularyzacja ekologicznej turystyki rowerowej, jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku. Na naszej trasie odwiedziliśmy wiele znaczących dla historii naszego miasta miejsc, które w ciekawy sposób przedstawił nam nasz przewodnik- dyrektor Muzeum Regionalnego pan Piotr Mikołajczyk, za co serdecznie dziękujemy.

Do zobaczenia na kolejnym rajdzie

Dobrochna Konieczna, Agnieszka Obst