Harmonogram egzaminów poprawkowych – sierpień 2020

  Przedmioty   Termin egzaminu poprawkowego
Podstawy przedsiębiorczości 24.08.2020,  godz. 9.00
Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 24.08.2020,  godz. 11.00
Systemy bazy danych 24.08.2020,  godz. 11.00
Język angielski 25.08.2020,  godz. 9.00
Język angielski 25.08.2020,  godz. 11.00
Język polski 27.08.2020,  godz. 9.00
Naprawa urządzeń techniki komputerowej 27.08.2020,  godz. 9.00
Eksploatacja urządzeń sieciowych  28.08.2020,  godz. 9.00