Kolejny sukces ekonomistów z Dwójki!

IMG-5977
IMG-8185
IMG-5915
previous arrow
next arrow

19 czerwca 2020 r. odbył się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych pt. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Bardzo nam miło poinformować, że zespół z naszej szkoły, w składzie: Michalina Ćwik, Klaudia Lipska, Kacper Włodarczyk, zajął II miejsce w Wielkopolsce a 19 miejsce w Polsce!

Gratulujemy sukcesu!

W tegorocznej edycji Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” wystartowało ponad 35 tys. uczniów. Po raz pierwszy w historii II etap przeprowadzono on-line. Naszym uczniom gratulujemy, że znaleźli się w elitarnym gronie 859 uczniów z 288 najlepszych szkół spośród 983, które brały udział w I etapie.

Test, który rozwiązywały drużyny zawierał 25 pytań wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczyły całego obszaru ubezpieczeń społecznych, które są również poruszane w trakcie nauki w zawodzie technik ekonomista.

Uczniów do rywalizacji w olimpiadzie przygotował udział w projekcie edukacyjnym, który corocznie jest przeprowadzany w naszej szkole – „Lekcje z ZUS”. „Projekt ten to cykl czterech godzin lekcyjnych z zakresu ubezpieczeń społecznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Podczas tych zajęć uczniowie zapoznają się z zasadami funkcjonowania polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, z jego genezą oraz prawami i obowiązkami zarówno osób ubezpieczonych, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą”. Każdy uczestnik projektu wie co należy się ubezpieczonemu, gdy opłaca składki, na jakie świadczenia może liczyć gdy zachoruje lub gdy ulegnie wypadkowi.

To już czwarty rok, gdy w tej olimpiadzie znajdujemy się w ścisłej czołówce etapu wojewódzkiego. Ubiegłoroczna edycja zakończyła się dla naszych uczniów uzyskaniem tytułu finalisty (Magdalena Pabich, Michalina Ćwik, Kacper Włodarczyk). Mamy ogromną nadzieję, że kolejny rok również będzie obfitował w sukcesy.

Od 22 kwietnia Olimpiada znalazła się w wykazie olimpiad tematycznych (zawodowych) Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tytuł laureata naszej Olimpiady od roku szkolnego 2021/2022 będzie uprawniał do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości.