Egzaminy zawodowe tuż tuż ;)

W poniedziałek 22 czerwca rozpoczyna się sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Harmonogram dla poszczególnych zawodów i kwalifikacji został wysłany do każdego zdającego za pomocą dziennika elektronicznego. Ze względu na panującą pandemie i konieczność zastosowania się podczas egzaminów do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej wytycznymi dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminów:
https://zsp2-krotoszyn.pl/wp-content/uploads/2020/06/Harmonogram_egzaminu_zawodowego_2020.pdf

Ryszard Kaszkowiak
Kierownik Szkolenia Praktycznego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Karola.F.Libelta w Krotoszynie