Harmonogram odbioru świadectw :)

Z uwagi na wdrażanie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 odbiór świadectw przez uczniów będzie możliwy w dniu 26.06 2020r. na sali gimnastycznej wg. następującego harmonogramu:

 • kl. I bg      wychowawca mgr Agnieszka Kluba
  od 8.00 do 8.30
 • kl. I cg      wychowawca mgr Monika Karolczak – Snadna
  od 8.30 do 9.00
 • kl. I dg     wychowawca mgr Anna Smal
  od 9.00 do 9.30 
 • kl. I fg      wychowawca mgr Iwona Szczuraszek
  od 9.30 do 10.00
 • kl. I bp      wychowawca mgr Robert Grobelny
  od 10.00 do 10.30 
 • kl. I dp      wychowawca mgr Magdalena Zych
  od 10.30 do 11.00
 • kl.  I fp     wychowawca mgr Grzegorz Pierzchała
  od 11.00 do 11.30 
 • kl.  II b     wychowawca mgr Renata Kaleta
  od 11.30 do 12.00 
 • kl.  II c     wychowawca mgr Aleksandra Wojciechowska
  od 12.00 do 12.30 
 • kl.  II d    wychowawca mgr Joanna Tyrakowska
  od 12.30 do 13.00 
 • kl.  II f     wychowawca mgr Agnieszka Maziejuk
  od 13.00 do 13.30 
 • kl.  III c    wychowawca mgr Martyna Sędzik – Szajda
  od 13.30 do 14.00
 • kl. III b     wychowawca mgr Marzena Spławska
  od 14.00 do 14.30 
 • kl.  III d    wychowawca mgr Marzena Skupniewicz
  od 14.30 do 15.00 
 • kl.  III f    wychowawca mgr Milena Pawłowska
  od 15.00 do 15.30 

Odbiór będzie odbywał się wg następujących zasad:

 • uczniowie podczas odbierania świadectw mają obowiązkowo założone  maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki ,
 • wchodzimy do budynku szkoły- Sali gimnastycznej wejściem od strony boiska szkolnego – szatni
 • na Sali gimnastycznej stajemy w bezpiecznych wyznaczonych miejscach min. 2m od siebie,
 • odbiór świadectwa odbędzie się przy zachowaniu odpowiednich  zasad bezpieczeństwa,
 • wychodzimy z sali gimnastycznej bocznym wyjściem i nie gromadząc się opuszczamy teren szkoły,
 • przy wejściu i wyjściu z sali gimnastycznej będzie wystawiony płyn do dezynfekcji rąk.

Bardzo proszę o dostosowanie się do wymienionych zasad oraz zachowanie ostrożności, nie grupowanie się  przed i po wręczeniu świadectw tak,  by nie narażać zdrowia własnego jak i innych osób.

mgr Ryszard Kaszkowiak