EGZAMIN ZAWODOWY – POPRAWKOWY

SESJA STYCZEŃ – LUTY 2022

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2021r, a chcieliby przystąpić do egzaminu w sesji styczeń – luty 2022r. proszeni  są o złożenie stosownej deklaracji  do 15 wrześni 2021r.

Deklarację należy pobrać ze strony  www.oke.poznan.pl lub odebrać w sekretariacie szkoły. Absolwenci szkoły, którzy będą składali deklaracje musza dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły.

Wypełnione deklaracje składamy w sekretariacie szkoły.