Przywróćmy godność przyrodzie!

Akcją pod takim hasłem zainaugurowało swoją działalność szkolne Koło Eko. Miała ona miejsce u zbiegu ulic Konarzewskiej, Jabłoniowej i Dębowej, na pograniczu Krotoszyna, Konarzewa i Salni, a jej celem jest zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie środowiska, szczególnie terenów podmiejskich, oraz potrzebę jego ochrony. Nie chcemy przecież żyć na śmietnisku.

Codziennie w mediach odbieramy komunikaty na temat postępującej degradacji środowiska. Starajmy się zatem robić wszystko aby ten proces powstrzymać. Apelujemy o szacunek dla przyrody, a także dla osób, które chcą cieszyć się jej urokami, a nie widokami, które napotkaliśmy w czasie prac porządkowych.

Uznanie i podziękowanie przekazujemy grupie uczniów z klasy 3F za gotowość do pracy mimo upalnego wrześniowego dnia, wysiłek oraz zaangażowanie i rzetelność.

Dobrochna Konieczna