DWÓJKA POGRĄŻONA W SMUTKU


„Jest na świecie taki rodzaj smutku,

którego nie można wyrazić łzami.

Nie można go nikomu wytłumaczyć.

Nie mogąc przybrać żadnego kształtu,

osiada cicho na dnie serca

jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.”


Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej uczennicy i koleżanki Jagody Kwiatkowskiej z klasy 3 technikum reklamy.

Składając wyrazy serdecznego współczucia, łączymy się w bólu z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi zmarłej.


Dyrekcja wraz z całą społecznością szkolną
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2