Duży sukces uczniów Dwójki w konkursie historycznym

Trzy pierwsze miejsca zajęła młodzież naszej szkoły w powiatowym konkursie historycznym o Powstaniu Wielkopolskim. I miejsce w rywalizacji uzyskała Kornelia Ratajczak, II miejsce zajęła Laura Siama. Dziewczęta uczęszczają do technikum ekonomicznego. Na trzecim miejscu znalazł się Kamil Suś, uczeń technikum informatycznego.

28 lutego br. w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie odbył się powiatowy finał XIV edycji konkursu historycznego „Powstanie Wielkopolskie w powiecie krotoszyńskim – dzieje i tradycje”. Jego celem było uczczenie 104. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz upowszechnienie wiedzy o historii naszego regionu i zasłużonych powstańcach wielkopolskich. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: dla 31 uczniów szkół podstawowych oraz 13 uczniów z sześciu szkół ponadpodstawowych powiatu krotoszyńskiego. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwał Piotr Mikołajczyk, dyrektor Muzeum Regionalnego. Pytania konkursowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych przygotował Antoni Korsak, prezes Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej oraz przewodniczący Rady Muzealnej. Młodzież w ciągu 45 minut rozwiązywała test składający się z 36 pytań. Konkurs wymagał rozległej wiedzy na temat przebiegu walk oraz uzbrojenia, umundurowania i organizacji wojsk powstańczych. Młodzież musiała wykazać się także wiedzą dotyczącą lokalnych działaczy narodowych i przywódców walki zbrojnej.

Komisja konkursowa podkreśliła, że wszyscy uczestnicy konkursu prezentowali wysoki poziom przygotowania. Udział w rywalizacji to dowód zainteresowania młodzieży patriotycznym zrywem Wielkopolan. Zwycięskie powstanie miało ogromne znaczenie w ustanowieniu granic i umocnieniu odradzającego się po 123 latach niewoli państwa polskiego.

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie. Serdecznie gratulujemy wiedzy i pracowitości!

Lucyna Zięba, fot. Grzegorz Pierzchała