„Drzwi otwarte” on-line

Informuje się, że w dniu 6 kwietnia br. w godz. 16.00 – 18.00 organizowane są w szkole „Drzwi otwarte” dla rodziców uczniów klas maturalnych oraz spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów z pozostałych klas. We wskazanych godzinach rodzice mają możliwość zdalnej komunikacji ze wszystkimi nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny i uzyskanie szybkiej odpowiedzi. Dyrektor szkoły będzie w tym czasie również dostępny pod numerem telefonu 62 725 22 28.

Serdecznie zapraszamy!