Debata Oksfordzka w Dwójce

15 kwietnia 2024 r., w ramach programu Młodzi Głosują, Szkolny Klub Europejski zorganizował w naszej szkole debatę oksfordzką. Temat debaty -,,Unia Europejska powinna przyjąć bardziej restrykcyjna politykę względem imigrantów nielegalnie przekraczających granicę”. Debata oksfordzka polega na tym, że biorą w niej udział dwie drużyny. Zadaniem pierwszej z nich jest udowodnienie prawdziwości określonej tezy, zaś drugiej – jej obalenie. Charakterystyczne dla debaty oksfordzkiej jest to, że uczestnicy znają wcześniej tezę, aby móc się do niej właściwie przygotować.

Uczniowie Klubu Europejskiego podzieleni byli na dwie drużyny – opozycja, czyli osoby te były przeciwne postawionej tezie (uczniowie klasy 1g – Norbert Szychowiak, Franciszek Guzikowski i Fabian Kryś), i propozycja, czyli uczniowie opowiadający się za restrykcyjną polityką migracyjną Unii Europejskiej (uczniowie klasy 2d – Michał Snadny, Antoni Czebatura, Bartosz Nabzdyk). Nad prawidłowym przebiegiem całej debaty czuwał moderator, czyli Aleksandra Jakubowska z klasy 2d. Widownią byli uczniowie klasy 1g i 2b. Kilka dni przed debatą Natalia Stencel z kl. 3c, również członek Szkolnego Klubu Europejskiego, przygotowała dla obu drużyn materiały i najważniejsze informacje z „Przewodnika debatowania dla uczestników i uczestniczek”.

Debata przebiegała w bardzo przyjaznych warunkach. Obie strony bardzo kulturalnie przedstawiły swoje argumenty, swój punkt widzenia oraz zaprezentowały kontrargumenty do argumentów drużyny przeciwnej. Po zakończonej debacie, przed głosowaniem słuchaczy, publiczność miała możliwość zadawania pytań, z czego też skorzystała. Na sam koniec moderator debaty przeprowadził głosowanie wśród widowni zadając pytanie – „Kto jest za postawioną tezą, czyli kto zgadza się ze stwierdzeniem, iż Unia Europejska powinna przyjąć bardziej restrykcyjną politykę wobec migrantów?”. Jednogłośnie zwyciężyła drużyna propozycji.

Debata oksfordzka z pewnością była bardzo ciekawym doświadczeniem dla naszych uczniów.

Szkolny Klub Europejski

tekst i fot. MZ, KSz