6 grudnia – Św. Mikołaj

Dziś 6 grudnia. Mikołaj dotarł. Przywitaliśmy go tradycyjnym czerwonym kolorem. Przygotowaliśmy słodkości, które wystawiliśmy na wyprzedaż. Dochód oczywiście na szczytny cel. Dla dzieci z domów dziecka. Odczuwamy świąteczny nastrój dnia. Powyżej kilka fotomigawek z dzisiejszego dnia.

GP