Życzenia Noworoczne

Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym
życzy wszystkim uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom),
a także absolwentom i sympatykom naszej szkoły,
wszelkiej pomyślności w nowym 2024 roku
oraz aby ten nowy rok był pozbawiony przykrości
i składał się jedynie z sukcesów i szczęśliwych chwil!