ZSP2 na ZUSowym TOPie

Po raz drugi z rzędu nasze ekonomistki zajęły I miejsce w etapie wojewódzkim Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. 7 marca 2023 r. Zuzanna Gilicka, Natalia Ratajczak, Laura Siama – trzy znakomite ekonomistki naszej szkoły rywalizowały z uczniami 24 szkół o tytuł najlepszej drużyny w Wielkopolsce.

Etap okręgowy olimpiady odbył się w na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a organizatorem olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uczestnicy olimpiady rozwiązywali test składający się z 25 pytań wielokrotnego wyboru. Test dotyczył zasiłków, rent, emerytur, zasad rozliczeń, a także ogólnej wiedzy o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jego zadaniach.

Nasza drużyna znalazła się tym samym w gronie najlepszych 20 drużyn z całej Polski i 5 kwietnia 2023 r. w Warszawie będą reprezentować nasze województwo.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” znajduje się na liście konkursów przedmiotowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, co oznacza, że laureaci są zwolnieni z części egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako organizator olimpiady zawarł z wieloma polskimi uczelniami umowy, na mocy których laureaci i finaliści mogą skorzystać z preferencyjnych warunków przyjęcia na studia.

Laureatki do konkursu przygotowała nauczycielka przedmiotów ekonomicznych naszej szkoły, Magdalena Karwik.

Grzegorz Pierzchała