ZSP 2 na rowerach

11 października uczniowie naszej szkoły, mimo zimnego poranka lecz w doskonałych nastrojach, uczcili Międzynarodowy Dzień Krajobrazu rajdem rowerowym do dwóch rezerwatów przyrody w naszej okolicy.

Ideą Dnia Krajobrazu jest budowanie świadomości społecznej w zakresie wzorcowych praktyk względem krajobrazu. Promowane są wszelkie zagadnienia dotyczące jego ochrony i projektowania.  Warto rozejrzeć się  wokoło i docenić przestrzeń wokół nas.

„W tym dniu organizowane są spacery krajobrazowe, które pozwalają na poznanie historii naszego otoczenia, sposobów na jego ochronę, ich funkcji i sposobów wykorzystania”. Takie spacery odbywają się z przewodnikiem, zarówno w naturze jak i mieście.

Naszym mentorem był leśniczy Leśnictwa Rochy Nadleśnictwo Krotoszyn pan Józef Krzuś, któremu serdecznie dziękujemy na gościnę. W tak miłym towarzystwie  zwiedziliśmy Rezerwat przyrody „Mszar Bogdaniec”, którego celem ochrony jest zachowanie oraz polepszenie funkcjonowania torfowiska przejściowego i wysokiego. Udaliśmy się też do Rezerwatu przyrody „Baszków”, którego głównym zadaniem jest zachowanie stanowisk długosza królewskiego. Było, i ognisko, i wspólne czytanie poezji oraz quiz, którego zwycięzcami zostali: Borys Staszewski i Jakub Talaga z kl. 3fp oraz Daria Konieczna z kl. 2d.

Gratulujemy i zapraszamy na kolejny rajd.

 Opiekunowie koła ekologicznego.