Zmiana terminu praktyk zawodowych !!!

Z uwagi na wdrażanie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ulega zmianie termin praktyk.

Praktyki zawodowe zaplanowane w terminie od 04.05.2020r. do 29.05.2020r. będą realizowane w terminie późniejszym. W związku z powyższym, uczniowie klas, którzy mieli odbywać praktyki w miesiącu maju uczestniczą w zajęciach szkolnych zgodnie z tygodniowym planem lekcji.