Odbiór świadectw ukończenia szkoły

Z uwagi na wdrażanie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 odbiór świadectw przez absolwentów będzie możliwy w dniu 24.04 2020r. wg następującego harmonogramu:

  • kl. IV B

od 8.00 do 8.30 – pierwsze 10 osób wg listy z dziennika lekcyjnego

od 8.30 do 9.00 – druga dziesiątka

od 9.00 do 9.30 – trzecia dziesiątka

  • kl. IV C

od 9.30 do 10.00 – pierwsze 10 osób wg listy z dziennika lekcyjnego

od 10.00 do 10.30 – druga dziesiątka

  • kl. IV D

od 10.30 do 11.00 – pierwsze 13 osób wg listy z dziennika lekcyjnego

od 11.00 do 11.45 – druga cześć od nr 14

  • kl. IV E

od 11.45 do 12.15 – pierwsze 13 osób wg listy z dziennika lekcyjnego

od 12.15 do 13.00 – druga cześć od nr 14

  • kl. IV F

od 13.00 do 13.30 – pierwsze 13 osób wg listy z dziennika lekcyjnego

od 13.30 do 14.15 – druga cześć od nr 14

Odbiór będzie odbywał się wg następujących zasad:

  • absolwenci podczas odbierania świadectw mają obowiązkowo założone maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki ,
  • wchodzimy do budynku szkoły wejściem od strony boiska szkolnego
  • na korytarzu szkolnym stajemy w bezpiecznych wyznaczonych miejscach min. 2m od siebie,
  • odbiór świadectwa odbędzie się w sali nr 1 przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa,
  • wychodzimy z budynku szkoły głównym wyjściem na plac Jana Pawła II.

Bardzo proszę o dostosowanie się do wymienionych zasad oraz zachowanie ostrożności , nie grupowanie się tak, by nie narażać zdrowia własnego jak i innych osób.