„Złote Szkoły NBP II edycja”

panel dyskusyjny 18.02.2022r., lekcja 4

„Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej”

W miniony piątek klasy Technikum nr 2 w Krotoszynie uczestniczyły w spotkaniu z Panem Marcinem Mazurkiem, Kierownikiem Zespołu Obsługi Klienta PKO BP. Miało ono charakter debaty i dotyczyło „bankowości elektronicznej”. Panel dyskusyjny rozpoczął się od krótkiej prezentacji zabezpieczeń, jakie oferują banki w ramach realizacji zadań bankowości elektronicznej. Uczniowie mieli okazję wyrazić własną opinię na temat oferowanych zabezpieczeń oraz zadać pytania prowadzącemu. Model dyskusji wspomaga kształtowanie umiejętności wnioskowania. Młodzież musi wysłuchać, następnie przeanalizować treści, wyrazić opinię i za pomocą pytań uzupełnić wiedzę.

Spotkanie przyczyniło się do poszerzenia wiedz praktycznej wśród uczniów, którzy zadawali wiele pytań i wyciągali merytoryczne wnioski, spośród których można wymienić:

„Nieroztropność użytkownika w chwili przekazania danych do logowania nieuprawnionym osobom, może skutkować utratą środków z rachunku, czy te pieniądze da się odzyskać?”

„Jest wiele możliwości dokonywania płatności zbliżeniowych, która z nich jest najbezpieczniejsza?”

„Czy zabezpieczenia bankowości elektronicznej dla firm i odbiorców indywidualnych różnią się od siebie?”

Młodzież z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w spotkaniu, z ciekawością dyskutowała zadając pytania i korzystając z wiedzy gościa.

Joanna Tyrakowska