„Złote Szkoły NBP” – Debata Szkolna

27.04.2021, lekcja 4

Finałem wszystkich przedsięwzięć organizowanych w ramach programu „Złote Szkoły NBP” była debata szkolna pod tytułem: „Dzięki kredytom spełnię marzenia”. Marszałkiem przedsięwzięcia został Szymon, to on poprowadził spotkanie, przeprowadził testy badające preferencje publiczności, dotyczące ich stosunku do kredytów i oszczędzania, doskonale poradził sobie z tak odpowiedzialnym zadaniem zarówno w kwestiach merytorycznych jak i interpersonalnych. Drużyna ambasadorów przedstawicieli naszej szkoły podzieliła się na dwie grupy oponentów: pierwsza preferująca kredyty w składzie: Ania, Jagoda, Ola, Zuza Gilicka i Zuzia Garbatowska, po przeciwnej stronie Julia, Basia, Tobiasz, Wiktoria i Laura – zwolennicy oszczędzania. Drużyny zaciekle rywalizowały, przedstawiając konkretne i wiarygodne argumenty, rzeczywiste koszty kredytów, czy dane statystyczne dotyczące oszczędzania. Uczestnicy wypowiadali się płynnie, odpowiadali na zarzuty drużyny przeciwnej, przez co debata była bardzo ciekawa. Wynik quizu przed i po debacie pokazał, że uczestnicy skłaniają się ku oszczędzaniu, preferują bezpieczeństwo i gromadzenie funduszy. W debacie uczestniczyli eksperci, z którymi współpracowaliśmy podczas realizacji programu. Poprosiliśmy ich, aby odnieśli się do debaty i wskazali drużynę wygraną. Wszyscy jednoznacznie stwierdzili, że w debacie tej nie ma wygranych, każdy samodzielnie musi decydować o swoich finansach i zaciąganiu zobowiązań, podkreślali wysoki poziom merytoryczny dyskusji i gratulowali drużynom oraz marszałkowi spotkania.

Szymon: „Bardzo fajne podsumowanie wszystkich lekcji prowadzonych przez nas i przez ekspertów. Nowe, ciekawe doświadczenie.”

Basia: „Przez debatę podsumowałam zgromadzoną przez siebie wiedzę z lekcji prowadzonych przez innych ambasadorów.”

Jagoda: „Najlepsze zadanie z całego programu.”

Laura: „Było to stresujące, ale bardzo ciekawe doświadczenie. Uważam, że drużyna „za” jak i „przeciw” się dobrze przygotowały i przedstawiły naprawdę dobre argumenty. Jestem z nas bardzo dumna!”

Joanna Tyrakowska