Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

Christmas cookies

REGULAMIN I szkolnego konkursu artystycznego dekorowania pierników dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie.

Temat konkursu: Na Piernikową Nutę

1. Sprawy organizacyjne

1.1. Organizatorem konkursu jest Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie.

1.2. Konkurs odbywał się będzie od 1 grudnia do 9 grudnia 2022 roku.

1.3. Celem konkursu jest tworzenie zdrowych słodkości i podtrzymanie wśród młodzieży tradycji bożonarodzeniowych w tworzeniu piernikowych dekoracji, poznawanie i wykorzystywanie różnych dekoracji cukierniczych.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

2.1. Konkurs skierowany jest dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie.

2.2. Praca konkursowa jest praca indywidualną, przygotowaną specjalnie na konkurs.

2.3. Konkurs jest konkursem dwuetapowym.

I etap – eliminacje – przyniesienie prac konkursowych wraz z przepisem.

II etap – rozmowa z uczestnikiem konkursu dotycząca procesu produkcji.

2.4. Prace należy dostarczyć do kuchni, do pani Patrycji Rochowiak do dnia 9 grudnia 2022 r.

3. Reguła przeprowadzenia konkursu.

3.1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pierników z wykorzystaniem zdrowych składników (miód, bakalie, mąki bezglutenowe itp.) i artystyczne ich dekorowanie

3.2. Praca ma mieć formę płaską w dowolnym kształcie i wielkości

3.3. W I etapie

– praca powinna składać się z co najmniej 5 udekorowanych pierników

– udekorowaniu będzie podlegały własnoręcznie wypieczone pierniki

– do dekorowania pierników należy zastosować OBOWIĄZKOWO lukier, można używać np. dodatkowo masę cukrową, natomiast ZABRONIONE jest używanie gotowych elementów dekoracyjnych

– prace dostarczone przez uczestnika mają być pracami oryginalnymi, przygotowanymi specjalnie na konkurs

– uczestnik zobowiązany jest dostarczyć przepis,

W II etapie

– Uczestnik przechodzi rozmowę weryfikacyjną dotycząca procesu wypieku i dekoracji.

4. Ogłoszenie wyników 19 grudnia 2022 r.