Znakomite wyniki Naszych uczennic w konkursach o HIV/AIDS

W czwartek 1 grudnia uczennice naszej szkoły brały udział w Powiatowej Olimpiadzie wiedzy z zakresu profilaktyki HIV/AIDS pt. „HIV/AIDS – bądźmy odpowiedzialni” zorganizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Krotoszynie. Celem olimpiady było sprawdzenie wiedzy na temat zakażeń HIV i choroby AIDS, uświadomienie zagrożeń, promowanie odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych oraz ukształtowanie właściwych postaw i zachowań. Test składał się z 16 pytań zamkniętych i jednego otwartego. W olimpiadzie brały udział 24 osoby, z 6 różnych Szkół Ponadpodstawowych powiatu krotoszyńskiego, w tym 4 uczennice naszej szkoły.

Przedstawicielki ZSP2 świetnie zaprezentowały siebie i szkołę:

Agata Jędrzak z klasy 4dp zajęła pierwsze miejsce,

Klaudia Grenda z klasy 4dp zajęła drugie miejsce,

Julia Wizner z klasy 2d została wyróżniona.

Równolegle do konkursu wiedzy o Aids odbył się XX wojewódzki konkurs na fotografię pt. „Nie daj szansy AIDS”. Nasza uczennica Karolina Kościelna z klasy 1c, zajęła trzecie miejsce na etapie powiatowym.

Gratulujemy uczennicom i ich opiekunom.

Dorota Szymczak, Grzegorz Pierzchała