Zaczytani cz.16

W listopadzie 2020 roku Sejm uhonorował kardynała Stefana Wyszyńskiego ustanawiając go jednym z patronów 2021 roku. W bieżącym roku przypada 120. rocznica jego urodzin oraz 40. rocznica śmierci. Duchowny głosił uniwersalne wartości chrześcijańskich i był mężem stanu. W uzasadnieniu wyboru kardynała Wyszyńskiego czytamy o jego postawie względem Ojczyzny, domagał się bowiem od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej, bronił polskiej kultury. „Wolność Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej” – głosi tekst Uchwały.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli i tego samego dnia został ochrzczony. Wzrastał w bardzo religijnej rodzinie. Szczególne znaczenie miał tu kult maryjny, o którym wspominał w przemówieniu w czerwcu 1971 roku: „A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej”. Przed przyjęciem I Komunii Św. jako małe dziecko został osierocony. Przed swoją śmiercią matka dała mu do zrozumienia, że chciałaby, by został kapłanem. W 1920 roku Stefan Wyszyński wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Cztery lata później przyjął święcenia subdiakonatu, diakonatu, a następnie w dniu swoich 23. urodzin święcenia kapłańskie. Pełniąc posługę we włocławskiej parafii katedralnej, został redaktorem dziennika diecezjalnego „Słowo Kujawskie”. Podjęte studia na Wydziale Prawa Kanonicznego oraz Wydziale Prawa i Nauk Ekonomiczno-Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pozwoliły mu zdobyć doktorat z prawa kanonicznego. W latach 1930-1931 pojawiły się pierwsze publikacje kardynała Wyszyńskiego: „Dzieło kardynała Ferrari. Ideały i prace społeczno-apostolskie” oraz „Główne typy Akcji Katolickiej zagranicą”. Były one poświęcone katolickiej nauce społecznej. Pełniąc posługę w kolejnych parafiach, był m.in. redaktorem naczelnym miesięcznika wrocławskiego „Ateneum Kapłańskie”. Bliska mu była działalność społeczno-oświatowa, a w latach 1931–1939 ukazało się 106 publikacji, które dotyczyły m.in. katolickiej nauki społecznej, problemów kryzysu gospodarczego, bezrobocia i sprawiedliwości społecznej. Po II wojnie światowej został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, w 1946 roku biskupem, a dwa lata później prymasem Polski, zwanym Prymasem Tysiąclecia. W marcu 1981 roku u Wyszyńskiego rozpoznano chorobę nowotworową, a w maju prymas przyjął sakrament namaszczenia chorych. Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie. Obecnie w 2021 roku czekamy na beatyfikację naszego Prymasa Tysiąclecia.

Duchowny zostawił po sobie spuściznę, m.in. w postaci ponad 30 wydanych książek. Jest to zarówno literatura piękna, pamiętniki, publicystyka literacka, eseje o tematyce filozoficznej, etyka, jak i opowiadania i powieści dla dzieci. W wielu publikacjach odnajdziemy obraz człowieka w kontekście jego powiązań z rodziną, środowiskiem, ojczyzną i Bogiem. Refleksje na temat życia dotykają różnorodnych tematów: sensu pracy ludzkiej, wzajemnego poszanowania, roli mediów masowych w społeczeństwie i kościele czy historii i kultury Polski. Zachęcamy do lektury dzieł kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Nauczyciele bibliotekarze