Z DWÓJKI ZDOBYŁ MOKRADŁA!

Miło nam poinformować, że nasz uczeń Dawid Kordus z klasy 1c zdobył wyróżnienie w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkołę Leśną na Barbarce. Instytucje te w ramach szerokiego projektu pn. „Ochrona ekosystemów – stop zmianom klimatu” zorganizowały zmagania kreatywno – artystyczne pod tytułem „Mokradła są ważne!”. Konkurs dedykowany był dla wszystkich chętnych z trzech województw: wielkopolskiego, warmińsko – mazurskiego i kujawsko -pomorskiego z podziałem na kategorie wiekowe. Zadaniem było autorskie opracowanie pełnej pracy komiksowej w tej tematyce.

Realizowany projekt jaki i konkurs był bardzo ciekawy, miał na celu zachęcenie do obserwacji przyrodniczych, zwrócenie uwagi na rolę w utrzymaniu bioróżnorodności ekosystemów wodnych i bagiennych, zwrócenie uwagi na zanikanie naturalnych niewielkich zbiorników wodnych, mokradeł i bagien w związku z działalnością człowieka ale i zmianami klimatu (susze), rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego i refleksyjnego myślenia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zwrócenie uwagi na zależności występujące w świecie przyrody.

Naszemu artyście życzymy dalszych sukcesów oraz wsłuchiwania się w odgłosy natury korzystając z super nagrody rzeczowej (słuchawki dobrej klasy).

tekst MP, foto ZP 4bp