XVI Konkurs Tłumaczeniowy dla szkół ponadpodstawowych Ziemi Kaliskiej 2023

W dniu 27 listopada 2023 r. dziesięcioro uczniów naszej szkoły: Małgorzata Zybała (kl. 1c), Katarzyna Jakubowska, Justyna Płochecka (kl. 2e), Julia Szymczak, Alicja Olejnik, Marta Ciesiółka (kl. 2d), Aleksander Czebatura (kl. 3e), Oliwier Madeja (kl. 4f), Marta Grzyb (kl. 5d) oraz Borys Staszewski (kl. 5f) wzięlo udział w XVI edycji Konkursu Tłumaczeniowego zorganizowanego przez zakład Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. Patronat nad wydarzeniem objęli Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich.

W tym roku, uczestnicy konkursu zmierzyli się z fragmentem utworu pt. „Unseen Academicals”autorstwa Terryego Pratchetta. Ich zadaniem było przetłumaczenie fragmentu z języka angielskiego na język polski w ciągu 90 minut. Dozwolone było korzystanie tylko ze słownika angielsko-angielskiego. Uczestnicy musieli nie tylko prawidłowo zrozumieć tekst oraz wierne przekazać jego treści w ojczystym języku, ale również zadbać o stronę stylistyczną polskiego tekstu.

W trakcie części pisemnej organizatorzy Konkursu zaprosili nauczycieli sprawujących opiekę nad uczestnikami na prezentację metodyczną pt. „Do students believe in their language learning abilities? Examining the mechanizm of self-efficacy in language learning motivation”, którą poprowadziła dr Anna Bondarenko.

Po części pisemnej Konkursu uczestnicy wraz z opiekunami wzięli udział w prezentacji tłumaczeniowej zatytułowanej „Tłumacz wychodzi z cienia. Kilka słów o przekładzie literackim”, którą prowadził tłumacz literatury anglojęzycznej dr Krzysztof Majer,

a następnie w warsztacie językowym dr Agnieszki Wawrzyniak na temat tego „W jaki sposób budujemy wyrazy w języku”.

Udział w Konkursie pozwolił naszym uczniom na sprawdzenie nabytych umiejętności językowych w praktyce, doskonalenie umiejętności tworzenia przekładu na język ojczysty oraz pracy pod presją czasu. Ponadto nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć Uniwersytet Kaliski, do którego wyboru zachęcała przyszłych absolwentów prodziekan uniwersytetu dr Katarzyna Piątkowska-Pinczewska.

tekst i fot. MSZ