WYWIADÓWKA ŚRÓDOKRESOWA

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr2 w Krotoszynie im. Karola Fryderyka Libelta na spotkanie śródokresowe, które odbędzie się w dniu 25 stycznia o godzinie 18:00.