WYGRANA W POWIATOWYM ETAPIE WIELKOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY KONSUMENCKIEJ

Kiedy jedni 21 marca wagarowali, to inni rozbijali bank w powiatowym etapie Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej zorganizowanej przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Krotoszynie Mikołaja Lechmana, rozwiązując test składający się z 55 pytań w typie kazusu prawnego i osiągając znakomite rezultaty.

Spośród 12 uczestników ze szkół ponadpodstawowych powiatu krotoszyńskiego, uczniowie naszej szkoły zajęli trzy pierwsze miejsca: Patryk Kusza z klasy 4d w zawodzie technik ekonomista zajął pierwsze miejsce, Michał Snadny z klasy 2d w zawodzie technik ekonomista zajął drugie miejsce oraz Justyna Płochecka z klasy 2e w zawodzie technik programista zajęła miejsce trzecie. Wygrani zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego olimpiady, który odbędzie się 17 kwietnia 2024 roku w Poznaniu w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Opieka merytoryczna nad uczniami – Monika Figielek, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Serdecznie gratulujemy uczestniczkom i dziękujemy za zaangażowanie i wysoki poziom wiedzy prawniczej. Sukces naszych uczniów potwierdził kolejny raz wysoki poziom kształcenia w naszej szkole w zakresie edukacji prawnej.

fot. MF