Ważny komunikat!

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji styczeń – luty 2020r, a chcieliby przystąpić do egzaminu w sesji czerwiec- lipiec 2020r. proszeni  są o złożenie stosownej deklaracji  do piątku 27 marca 2020r.

Deklarację należy pobrać ze strony  www.oke.poznan.pl

Pobraną deklarację należy wydrukować, wypełnić, podpisać a następnie przesłać jej skan na poniższy adres e-mail: rkaszkowiak@zsp2-krotoszyn.pl