Uwaga! Czas złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego!

Uczniowie oraz absolwenci Zespołu szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec – lipiec 2021r, proszeni  są o złożenie stosownej deklaracji  do  07 lutego 2021r.

Deklaracja zamieszczona jest poniżej, należy ją wydrukować starannie i czytelnie wypełnić oraz podpisać . Absolwenci szkoły, którzy będą składali deklaracje musza dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły. Tak wypełnione deklaracje składamy w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie 07.02.2021r.

Z tabeli podziału na zwody, która zawarta jest również w tym komunikacie należy odczytać odpowiednie  nazwy kwalifikacji, symbole kwalifikacji oraz nazwy zawodów. Informacje te potrzebne są do wypełnienia deklaracji.

Dla uczniów klas drugich przystąpienie do egzaminu zawodowego jest jednym z warunków otrzymania promocji do klasy programowo wyższej.

2012 ZAWODY Z PODZIAŁEM NA KWALIFIKACJE – dotyczy absolwentów szkoły

2017 ZAWODY Z PODZIAŁEM NA KWALIFIKACJE – dotyczy uczniów klas trzecich i czwartych

2019 ZAWODY Z PODZIAŁEM NA KWALIFIKACJE – dotyczy uczniów klas pierwszych i drugich

DEKLARACJA