Ubezpieczenia są ważne!

W poniedziałek, 7 marca, w naszej szkole gościła Pani Klaudia Tomajer – pracownik firmy ubezpieczeniowej. W spotkaniu uczestniczyły klasy 4d (technik ekonomista), 4c (technik reklamy i technik informatyk), 3 bg (technik reklamy) oraz klasa 1e (technik ekonomista). Pani Klaudia wyjaśniła uczniom podstawowe zagadnienia związane z ubezpieczeniami, podając zakres i specyfikę ubezpieczeń, podając jednocześnie przykłady „z życia wzięte”. Wyjaśniła różnice pomiędzy ubezpieczeniem OC a AC, pomiędzy pośrednikiem finansowym, a agentem ubezpieczeniowym, czy też pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczającym. Dodatkowo uczniowie mogli dowiedzieć się co oznaczają tak skomplikowane zagadnienia, jak gwarancja kontraktowa, ogólne warunki ubezpieczenia oraz cesja ubezpieczeniowa.

Spotkanie było bardzo pouczające. Uczniowie nie tylko mieli możliwość przyjrzeć się pracy pośrednika ubezpieczeniowego, ale przede wszystkim mieli możliwość zrozumienia, dlaczego tak ważne są ubezpieczenia i dlaczego warto się ubezpieczać.

Magdalena Zych