Szkolny Klub Europejski Dwójki szkolił się w stolicy!

1 maja obchodziliśmy 18. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na przestrzeni tych lat zaszło wiele zmian w każdej sferze naszego życia – takich, które wynikają z naszej obecności w strukturach unijnych. Jako państwo członkowskie zarówno wpływamy na kształt decyzji podejmowanych na forum UE, jak i przyjmujemy zasady panujące we wspólnocie krajów. Te i inne tematy zostały poruszone podczas dwudniowego zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich (19-20 maja) w Warszawie, w których mieliśmy przyjemność wziąć udział. Nasz Klub reprezentowały uczennice klasy 3dp – Klaudia Grenda i Agata Jędrzak wraz z opiekunkami – Kamillą Szperzyńską i Magdaleną Zych. Organizatorami tego przedsięwzięcia były Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Fundacja Geremka. Uczestnicy przybyli licznie z różnych regionów  naszego kraju, z niemal wszystkich województw Polski. Wzięliśmy udział w warsztatach „Unia Europejska młodych” prowadzonych przez p. Piotra Kaczyńskiego, publicystę i szkoleniowca z zakresu integracji europejskiej, oraz w warsztatach „Nasza inicjatywa – jak działać społecznie?” i „Komunikacja i współpraca projektowa” przygotowanych przez psycholożki międzykulturowe p. Elżbietę Kielak oraz p. Annę Szlęk. Zajęcia stały się doskonałą formą wymiany własnych doświadczeń między członkami Szkolnych Klubów Europejskich. Integrowaliśmy się pracując w mniejszych grupach. Dyskutowaliśmy m.in. o szeroko rozumianych możliwościach, jakie daje członkostwo w UE, edukacji, wolontariacie i pracy w krajach wspólnoty. Zastanawialiśmy się nad inicjatywami, jakie możemy podejmować w ramach działalności naszych klubów. Wspólnie kreśliliśmy obraz Szkolnego Klubu Europejskiego naszych marzeń. Przygotowane zajęcia były dla nas atrakcyjną i wartościową formą spędzenia czasu. Organizatorzy zrobili nam miłą niespodziankę i po zakończonych zajęciach zaprosili nas do Selfie Warsaw Museum. W przestrzeni tej mieliśmy okazję wykazać się kreatywnością w robieniu zdjęć telefonem komórkowym. Liczne zakamarki, pokoje, instalacje umożliwiły wykonanie zaskakujących fotografii artystycznych, często wykorzystujących zjawisko iluzji. Dla wszystkich była to świetna zabawa i jednocześnie integracja. Czekamy na kolejne tego typu inicjatywy, w których nasi uczniowie chętnie wezmą udział!

Magdalena Zych, Kamilla Szperzyńska