Dzień Europy

9 maja obchodzimy Dzień Europy, święto pokoju i jedności w Europie. W dniu tym świętują państwa Unii Europejskiej, natomiast kraje, które są członkami Rady Europy, a nie są członkami Unii Europejskiej, upamiętniają ten dzień 5 maja. Data 9 maja nie jest przypadkowa. Właśnie tego dnia w 1950 roku Robert Schuman ogłosił deklarację, która przyczyniła się procesu integracji Europy. Roberta Schumana uznaje się za jednego z ojców Unii Europejskiej. Był on prawnikiem, dwukrotnym premierem Francji, ministrem finansów i ministrem spraw zagranicznych oraz kluczową postacią powojennej Europy. Jerzy Łukaszewicz napisał o nim: „był przekonany, że ponad każdą z ojczyzn rozpoznajemy coraz wyraźniej istnienie dobra wspólnego, ważniejszego od interesu narodowego – dobra wspólnego, w którym zbiegają się indywidualne interesy naszych krajów”. Od czasu wygłoszenia deklaracji przez Roberta Schumana minęło kilkadziesiąt lat. Czy dzisiejsza Europa przypomina tę, o której marzył polityk? Historia tworzy się na naszych oczach. Wspólnota europejska kształtuje się na wielu płaszczyznach. Obecnie w strukturach Unii Europejskiej znajduje się 27 krajów. Ich najważniejszymi zadaniami są: wyrównywanie różnic poziomów gospodarczych, dbanie o środowisko naturalne Europy, przestrzegania praw człowieka, umacnianie i rozwijanie demokracji.

Dla upamiętnienia Dnia Europy instytucje Unii Europejskiej zapraszają do udziału w wielu atrakcjach organizowanych w maju online i stacjonarnie we wszystkich państwach członkowskich oraz w siedzibach instytucji UE w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu. Przypominamy o trwającym Europejskim Roku Młodzieży 2022. Zachęcamy do zabrania głosu w Konferencji w sprawie przyszłości Europy (https://futureu.europa.eu/?locale=pl). Jest to świetna okazja, by się spotkać i podyskutować o przyszłości naszej wspólnej Europy.

Magdalena Zych, Kamilla Szperzyńska