Światowy Dzień bez Tytoniu

Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne, ekonomiczne społeczne .

Dzień ten został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów. Palenie tytoniu jest pojedynczą przyczyną przedwczesnych zgonów z powodu wielu chorób, wśród których są rak płuc,  przełyku, krtani, gardła czy trzustki oraz  nowotwory głowy i szyi, miażdżyca, choroby  niedokrwienne  serca  , udary oraz choroby układu płuc (przede wszystkim – przewlekła obturacyjna choroba płuc). Zachorowania na powyższe wymienione choroby można znacząco zmniejszyć rzucając palenie i wprowadzając zasady zdrowego stylu życia, co szybko odczuje nasz organizm.

Dym tytoniowy składa się z  około 4 tys. związków chemicznych, w tym  40 substancji o działaniu  rakotwórczych, ale też wiele z nich ma działanie toksyczne ,mutagenne  oraz powodujące rozwój nowotworów. Ich działanie nie jest ograniczone jedynie do palaczy tytoniu, ale obejmuje także wszystkie osoby, które przebywają w pomieszczeniach, gdzie pali się papierosy (tzw. „palenie bierne”).

Substancje takie jak np. nikotyna , tlenek węgla ,tlenek azotu ,cyjanowodór mają szkodliwe działanie na układ oddechowy.

Palenie i używanie tytoniu a COVID-19

Naukowcy są zgodni – zarówno osoby palące papierosy, jak i wapujące  (używające papierosów elektronicznych i innych nowatorskich wyrobów tytoniowych – typu „jool”, „vype”, „iqos”), znacznie ciężej przechodzą infekcję koronawirusem.  Niektóre badania wskazują na wyższe ryzyko infekcji SARS-CoV-2 u osób palących, ale wszystkie dowodzą cięższego przebiegu COVID-19 i większej częstości zgonów z tego powodu u osób palących.

Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób. Jeśli nie zostaną podjęte pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi!

Zobacz co się stanie ,gdy rzucisz palenie

Nasze zdrowie zależy w większości od nas samych dlatego zaplanuj rzucenie palenia, a dzień 31 maja  ma skłonić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu bądź do całkowitego rzucenia palenia papierosów.


Dorota Szymczak