Sukces w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Moja Mała Ojczyzna i ja”

Zuzanna Dzielicka, uczennica klasy 1 technikum ekonomicznego zdobyła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Moja Mała Ojczyzna i ja” organizowanym przez IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu. Przeprowadziła interesujący wywiad ze swoim dziadkiem, związanym z regionem Wielkopolski, który wykonuje zanikający już zawód kowala. Praca zainteresowała jury konkursu ze względu na zgodność pracy z tematem, oryginalność, poprawność stylistyczną i językową oraz ogólną estetykę.

Gratulujemy Zuzi sukcesu i cieszymy się, że nasi uczniowie, mimo kształcenia się w szkole technicznej, wykazują również zdolności humanistyczne. Składamy także podziękowania Panu Zdzisławowi Cieluchowi – dziadkowi Zuzanny za poświęcony czas i podzielenie się w wywiadzie swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.

Monika Figielek