Sukces w Konkursie Wiedzy Normalizacyjnej

Z ogromną przyjemnością informujemy, że I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Normalizacyjnej zajęła drużyna z naszej szkoły w składzie: Natalia Marcia, Beata Kandzierska i Kacper Włodarczyk – uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista.

W rywalizacji indywidualnej II miejsce zajął Kacper Włodarczyk, a Beata Kandzierska oraz Natalia Marcia zdobyły wyróżnienia.

Młodzież i szkołę uhonorowano dyplomami i nagrodami ufundowanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny, Spółdzielczy Bank w Krotoszynie, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie oraz Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie.

Konkurs odbył się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3.