Sukces uczennic w powiatowym konkursie historycznym

Bardzo dobre wyniki uzyskała młodzież naszej szkoły w konkursie historycznym o Powstaniu Wielkopolskim. I miejsce w rywalizacji zajęła Kornelia Ratajczak , natomiast III miejsce – Laura Siama. Obie uczennice uczęszczają do klasy trzeciej technikum ekonomicznego.

8 marca br. w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie odbył się powiatowy finał XIII edycji konkursu historycznego „Powstanie Wielkopolskie w powiecie krotoszyńskim – dzieje i tradycje”. Jego celem było uczczenie 103. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz nawiązanie do ustanowienia 27 grudnia Narodowym Dniem Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu krotoszyńskiego. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwał Piotr Mikołajczyk, dyrektor Muzeum Regionalnego. Pytania konkursowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych przygotował Antoni Korsak, prezes Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej oraz przewodniczący Rady Muzealnej. Młodzież w ciągu 45 minut rozwiązywała test składający się z 35 pytań. Konkurs wymagał rozległej wiedzy na temat lokalnych działaczy narodowych, przywódców walki zbrojnej oraz przebiegu walk powstańczych.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Kornelia Ratajczak , Laura Siama, Tobiasz Panek i Kamil Suś. Komisja konkursowa podkreśliła, że wszyscy uczestnicy konkursu prezentowali wysoki poziom przygotowania. Udział w rywalizacji to dowód zainteresowania młodzieży zwycięskim zrywem Wielkopolan, który odegrał ważną rolę w ukształtowaniu granic i umocnieniu odradzającego się po 123 latach niewoli państwa polskiego.

Dziękujemy za udział w konkursie. Serdecznie gratulujemy wiedzy i pracowitości!

LZ

fot. GP