Październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych

„Z książką Ci do twarzy” to hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, które przypada na październik. Jego inicjatorem jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Historia tej tradycji sięga 1999 roku, kiedy to po raz pierwszy zorganizowano uroczystości promujące książki, czytelnictwo i biblioteki szkolne. Święto pod nazwą Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych obchodzono wówczas  corocznie, w czwarty poniedziałek października. Taka formuła trwała do 2007 roku. Od roku 2008 przedsięwzięcia organizowane w ramach tego święta organizowane są w Polsce i na świecie przez cały październik.

Współczesna biblioteka szkolna spełnia wiele funkcji. Do najważniejszych należą m.in.: edukacyjna, informacyjna i kształcąca oraz wychowawcza i opiekuńcza. Biblioteka współtworzy również życie kulturalne społeczności szkolnej. Jest miejscem, w którym od najmłodszych lat możemy rozbudzać swoje zainteresowania. W bibliotece korzystając z różnych źródeł  informacji,  kształtujemy umiejętności w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania  informacji. Wolna od przymusu atmosfera pobudza motywację poznawczą ucznia. Właśnie tutaj młody człowiek przygotowuje się do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Coraz dłuższe wieczory oraz jesienna pogoda szczególnie sprzyjają czytaniu książek. Zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej biblioteki i korzystania z jej zbiorów. Z pewnością każdy znajdzie tutaj coś odpowiedniego dla siebie J

Nauczyciele bibliotekarze