Pamiętamy!

W przededniu Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, nasza społeczność szkolna – uczniowie, pracownicy szkoły i nauczyciele, wspomina tych, którzy kiedyś również do niej należeli. W imię tej pamięci, jak co roku, wybraliśmy się aby zapalić znicze i odmówić tradycyjną modlitwę za zmarłych nauczycieli. To oni kiedyś uczyli, wychowywali i kształtowali osobowości tworząc historię naszej szkoły. W to piękne święto zatrzymujemy się przy Ich grobach i podtrzymujemy nasze szkolne światełko pamięci.

tekst i fot. Dobrochna Konieczna