Olimpiada Teologii Katolickiej

W czwartek 12 stycznia odbyła się XXXIII Olimpiada Teologii Katolickiej Pelplin 2023 pod hasłem „Bóg jest miłością objawioną w Słowie”.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Adam Andersz i Mateusz Pawlak. Olimpiada odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu. Był to diecezjalny etap Olimpiady.

Celami ogólnymi olimpiady jest zapoznanie z tekstami biblijnymi mówiącymi o Bożej miłości, z kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła związanymi z teologią prawdy o Bożej miłości objawionej w Piśmie Świętym i w Jezusie Chrystusie oraz z pelplińskim egzemplarzem Biblii Gutenberga.

xST