Odbiór świadectw dojrzałości

Z uwagi na wdrażanie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 odbiór świadectw dojrzałości przez absolwentów będzie możliwy w dniu 05  lipca  2021r. wg następującego harmonogramu:

 • kl. IV B
  od 12.00 do 12.30
 • kl. IV
  od 12.30 do 13.00
 • kl. IV D
  od 13.00 do 13.30 
 • kl. IV F
  od 13.30 do 14.00 

Odbiór będzie odbywał się wg następujących zasad:

 • absolwenci podczas odbierania świadectw mają obowiązkowo założone  maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki ,
 • wchodzimy do budynku szkoły wejściem od strony boiska szkolnego
 • na korytarzu szkolnym stajemy w bezpiecznych wyznaczonych miejscach min.  2m od siebie,
 • odbiór świadectwa odbędzie się w sali nr 1 przy zachowaniu odpowiednich  zasad bezpieczeństwa,
 • wychodzimy  z budynku szkoły głównym wyjściem na plac Jana Pawła II.
 • w przypadku nie odebrania świadectwa w  wyznaczonym terminie będzie możliwość indywidualnego odbioru świadectw w innym terminie w sekretariacie szkoły.

Bardzo proszę o dostosowanie się do wymienionych zasad  oraz zachowanie ostrożności   by nie narażać zdrowia własnego jak i innych osób.