Podziękowania i życzenia

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy jako dyrekcja ZSP2 podziękować Radzie Rodziców i wszystkim Rodzicom za współpracę, za wszelkie działania wspierające naszą szkołę, za zrozumienie oraz zaangażowanie w naukę zdalną.

Dziękujemy także Gronu Nauczycielskiemu oraz Pracownikom Szkoły za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw naszej młodzieży. Rok ten nie był to dla nas łatwy. Tym bardziej dziękujemy za podejmowany w codziennej pracy wysiłek. Dziękujemy za współpracę, za wszelkie inicjatywy składające się na budowanie pozytywnego wizerunku naszej szkoły.

Wszystkim Uczniom życzymy udanego i spokojnego wypoczynku. Odpoczywajcie bezpiecznie, nabierajcie sił do dalszej nauki i pracy. Wierzymy, że po wakacjach wrócimy do normalności i wspólnej nauki w ławkach szkolnych. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.

Dyrekcja ZSP2 w Krotoszynie