Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Miło nam poinformować, że nasza szkoła uzyskała wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025. Przyznane środki pozwolą doposażyć zasoby biblioteki szkolnej oraz przeprowadzić działania promujące czytelnictwo wśród całej społeczności szkolnej.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek szkolnych.

Nauczyciele bibliotekarze